Kære kolleger.

Hermed en invitation (på dette link: Invitation) til at deltage i det første modul i programmet for certificering som dansk muskuloskeletal radiolog under Dansk Selskab for Muskuloskeletal Radiologi.

Tilbuddet retter sig imod selskabets speciallæger og er selvfølgelig helt uforpligtende.

I en tid med begrænset mulighed for kursusaktivitet, håber bestyrelsen, at mange vil se tilbuddet som en god mulighed for opkvalificering. Der er selvsagt ikke noget krav om, at man skal bestå hele online kurset, men vi håber selvfølgelig at så mange som muligt, vil gennemføre med henblik på at kvalificere sig til at til certificeringens modul 1.

Tilbuddet er i første omgang møntet på 2020. Hvis muligt, vil vi derfor gerne have en tilkendegivelse med ønske om deltagelse i online-kurset senest d. 20/12-20 pr. mail til Eva N. Herpå vil man modtage et personligt link som man kan tilmelde sig via.

Det vil med stor sandsynlighed være muligt, at tilmelde sig også i 2021 under samme vilkår, så fortvivl ikke, hvis det ikke er muligt at afklare mulighederne inden ovennævnte frist.

De allerbedste julehilsner

Bestyrelsen i MuskRAD

Certificering som dansk MSK-radiolog

Skriv et svar