En forening for medlemmer med særlig interesse for muskuloskeletal radiologi med formålet at fremme, styrke og bidrage til uddannelse og udvikling indenfor faget, samt videnskabeligt arbejde.
 


Knoglebogen

Radiologisk afdeling, Odense Universitetshospital har i samarbejde med Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi gennem de sidste år arbejdet med en form for referenceprogram for konventionelle røntgenundersøgelser – ”Knoglebogen”.

MR Knoglebog

Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi har ved generalforsamlingen besluttet, at der skal udformes en MR-kogebog til brug for muskuloskeletal diagnostik. Vi har lagt protokollerne fra Århus Sygehus ud på hjemmesiden som inspiration. Det skal pointeres, at disse ikke nødvendigvis er evidensbaserede.