Tid: Torsdag d. 30-01-2020  kl.16:45- 17:30, i forbindelse med DRS’ Årsmøde 2020.

Sted: Aarhus Congress Center. Lokale: ”Sekretariat II”, som ligger ovenover udstillingslokalet.

Dagsordenen:

1 . Valg af dirigent.

  1. Formandens beretning.
  2. Aflæggelse af det reviderede regnskab for evt. afholdte møder.
  3. Rettidigt indkomne forslag.
  4. Valg til bestyrelsen (§ 6)
  5. Valg af revisor.
  6. Eventuelt.

OBS: Forud for generalforsamlingen afholdes i samme lokale, et lille fagligt formøde kl. 16:00 – 16:45 med flg. emner:

  • Kort om certificering
  • Præsentation af MRI-online som muligt lærings og test-værktøj?
  • Brain-storm – hvad bør bestyrelsen fokusere på i 2020. Forslag fra bestyrelsen:

o    Certificering

o    Standardisering og ensartet praksis ifht. radiologiske målinger

Generalforsamling i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Radiologi 2020

Skriv et svar