Nu som lægevidenskabeligt selskab

Kære alle.

Fra idag kan vi nu kalde os et lægevidenskabeligt selskab fremfor forening. Eva Narvestad og jeg deltog i LVS repræsentantskabsmøde her til eftermiddag, hvor vi blev formelt optaget iblandt selskaberne. Ved mødet blev der holdt flere oplæg om lægers efteruddannelse/certificering, som gav inspiration ifht. de tanker, der rører sig om opkvalificering i Muskrads regi. Jeg tror, at medlemskabet kan styrke vores muligheder for at udvikle det muskuloskeletale subspeciale i positiv retning og håber, at I som medlemmer vil deltage aktivt i den proces.

De bedste formandshilsner

Brev fra formanden

https://www.bispebjerghospital.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyhedsarkiv/nyheder-2017/Sider/Ny-professor-vil-forny-muskel-og-skelet-radiologien-med-3D-billeder-og-farvekodning.aspx

Kære alle.

Som bekendt har vi været så heldige, at få en dedikeret muskuloskeletal professor i dansk radiologi. Det er en kæmpe glæde for mig personligt og forhåbentlig også for medlemmerne i selskabet, at vi har fået en stærk og fornyende kraft i subspecialet. I vores forening, og forhåbentlig snart lægevidenskabelige selskab, er jeg sikker på, at vi kommer til at nyde godt af Mikaels visioner og viden. Mikael vil formentlig også kunne hjælpe os med at være være bindeled mellem MuskRad og ESSR. Det er en forbindelse, som jeg meget gerne ser så stærk som overhovedet muligt i vores bestræbelser på at løfte det muskuloskeletale subspeciale.

Jeg håber at dette opslag også vil tjene til inspiration for medlemmerne i forhold til at yde en indsats i MuskRad. Vi bliver nødt til at løfte i flok, hvis det ikke blot skal blive ved visioner og gode hensigter.

Vi er kommet rigtig godt fra start i forhold til arbejdet med certificering som dansk muskuloskeltal radiolog, men det er et langt og sejt træk, som jeg håber medlemmerne vil bakke ihærdigt op omkring.

I bestyrelsen har vi også fokus på arbejdet med de nationale kliniske retningslinjer. I den forbindelse er det lykkedes os at få en dedikeret muskuloskeletal seance ved næste DRS Årsmøde i Odense 24. januar 2018 – 26. januar 2018. Sessionen er efter planen d. 26. Her er tanken at formidle større viden om de NKR, som vedrører muskuloskeletal radiologi med et særligt fokus på rygdiagnostik set fra både radiologisk og klinisk hold. Jeg håber, at sessionen vil trække et godt publikum.

Slutteligt vil jeg minde om det nært forestående møde i foreningen i Odense, torsdag d. 05.10-2017 kl.10:00-16:00

Vel mødt!

Bedste hilsner

Formanden

Møde, torsdag d. 05.10-2017 kl.10:00-16:00, i Odense

Mødested OUH, konferencelokalet Penthouse, 2. sal i højhuset. Tag elevator 1 eller 2 til 2. sal og gå ud på den modsatte side af elevatoren. Mødelokalet ligger overfor og lidt til højre for elevatoren.

 

Foreløbige emner på dagsordenen (endelig dagsorden kommer et par uger før mødet):

– status på optagelse i LVS

– status på MSK curriculum og certificering

– tanker om øget fokus for NKR vedr MSK billeddiagnostik v/bestyrelsen 

– planlagt MSK session ved DRS årskongres (håber vi er på programmet, men afventer svar fra Michael Bachmann)

– fremtidige kurser under MuskRad

– nedsættelse at foredragsudvalg

– visioner for dansk MSK billeddiagnostik og nyt professorat v/Mikael Boesen