https://www.bispebjerghospital.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyhedsarkiv/nyheder-2017/Sider/Ny-professor-vil-forny-muskel-og-skelet-radiologien-med-3D-billeder-og-farvekodning.aspx

Kære alle.

Som bekendt har vi været så heldige, at få en dedikeret muskuloskeletal professor i dansk radiologi. Det er en kæmpe glæde for mig personligt og forhåbentlig også for medlemmerne i selskabet, at vi har fået en stærk og fornyende kraft i subspecialet. I vores forening, og forhåbentlig snart lægevidenskabelige selskab, er jeg sikker på, at vi kommer til at nyde godt af Mikaels visioner og viden. Mikael vil formentlig også kunne hjælpe os med at være være bindeled mellem MuskRad og ESSR. Det er en forbindelse, som jeg meget gerne ser så stærk som overhovedet muligt i vores bestræbelser på at løfte det muskuloskeletale subspeciale.

Jeg håber at dette opslag også vil tjene til inspiration for medlemmerne i forhold til at yde en indsats i MuskRad. Vi bliver nødt til at løfte i flok, hvis det ikke blot skal blive ved visioner og gode hensigter.

Vi er kommet rigtig godt fra start i forhold til arbejdet med certificering som dansk muskuloskeltal radiolog, men det er et langt og sejt træk, som jeg håber medlemmerne vil bakke ihærdigt op omkring.

I bestyrelsen har vi også fokus på arbejdet med de nationale kliniske retningslinjer. I den forbindelse er det lykkedes os at få en dedikeret muskuloskeletal seance ved næste DRS Årsmøde i Odense 24. januar 2018 – 26. januar 2018. Sessionen er efter planen d. 26. Her er tanken at formidle større viden om de NKR, som vedrører muskuloskeletal radiologi med et særligt fokus på rygdiagnostik set fra både radiologisk og klinisk hold. Jeg håber, at sessionen vil trække et godt publikum.

Slutteligt vil jeg minde om det nært forestående møde i foreningen i Odense, torsdag d. 05.10-2017 kl.10:00-16:00

Vel mødt!

Bedste hilsner

Formanden

Brev fra formanden

Skriv et svar